Header

Odstrzał rysia w Illinois

Władze Illinois potwierdziły, że w tym sezonie zimowym myśliwi odstrzelili 343 rysie. Stanowy departament środowiska podał najnowsze informacje obejmujące dane od 10 listopada 2018 do 15 lutego tego roku. Wydano w sumie tysiąc pozwoleń. Liczba rysi, która mogła być odstrzelona lub złapana wynosiła 375. W ubiegłym sezonie 2017/2018 w naszym stanie zabito 318 sztuk tych drapieżników. Z tego 159 zastrzelono, 129 złapano a 37 zostało potrąconych przez samochody.

1