Header

Od roku spada bezrobocie w Illinois

Od roku spada stopa bezrobocia we wszystkich rejonach Illinois – poinformował stanowy Departament Pracy. W lutym bez pracy było 6.1 proc. mieszkańców naszego stanu. Bezrobocie w kraju utrzymywało się na poziomie 5.5 proc. Z danych Departamentu Pracy wynika, że w metropolii chicagowskiej bez stałego zatrudnienia było 6.6 proc. mieszkańców, a więc mniej niż przed rokiem kiedy to pracy szukało 8.8 proc. Z miesięcznego raportu wynika również, że najniższe bezrobocie w Illinois utrzymuje się w rejonie Bloomington, gdzie bez pracy jest tylko 5 proc. osób. Najwięcej problemów ze znalezieniem stałego zatrudnienia mają mieszkańcy Decatur, tam bezrobocie utrzymuje się na poziomie 7.3 proc.

1