Header

Obniżono kary za opóźnienia w zapłacie podatku od nieruchomości w powiecie Cook

Mieszkańcy powiatu Cook zostaną obarczeni mniejszą karą za opóźnienie w zapłacie podatku od nieruchomości. Roczne kary odsetkowe obniżono z 18% do 9%, a miesięczna stawka została zmniejszona z 1,5% do 0,75%. Obniżona stawka dotyczy rat, które mają być wpłacone do 1 marca. Niższe stawki oznaczają, że właściciele nieruchomości oszczędzają po 90 dolarów na każde 1000 dolarów należnych podatków -podało biuro skarbnika powiatu Cook. Z jego obliczeń wynika, że właściciele nieruchomości oszczędzą łącznie od 25 do 35 milionów dolarów. Celem obniżki kar jest zachęcenie właścicieli domów do zapłacenia rachunków podatkowych i uniknięcia ich sprzedaży. „Te niższe stopy procentowe pomogą tym, którzy nie są w stanie zapłacić podatku od nieruchomości w całości w terminie i którzy dokonują częściowych płatności za opóźnione podatki, aby rozłożyć obciążenie” – powiedziała skarbnik Maria Pappas. Przypomniała, że jej biuro dążyło do reform po opublikowaniu w 2022 r. raportu, który wykazał, że nierówności w systemie podatkowym spowodowały większe obciążenie dzielnic zamieszkałych w większości przez Afroamerykanów i Latynosów.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1