Header

Obawy przed wznowieniem zajęć w szkołach

Na tydzień przed wznowieniem zajęć stacjonarnych przez uczniów Chicagowskich Szkół Publicznych (CPS), 49 senatorów stanowych, radnych miejskich i innych wybranych urzędników wystosowało list do burmistrz Lori Lightfoot. Jest on adresowany także do zarządu CPS. Politycy wyrazili w nim obawy, że opracowany plan powrotu uczniów do szkół nie zapewnia im wystarczającego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W liście zaznaczono, że zbyt wiele pytań pozostaje wciąż bez odpowiedzi w tym dotyczących procedury w przypadku pojawienia się większej liczby zakażeń w danej szkole. CPS poinformowało wcześniej, że uczniowie i nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkół zobowiązani będą do noszenia maseczek ochronnych twarzy bez względu na to czy są zaszczepieni czy też nie przeciw koronawirusowi. Autorzy listu apelują do władz miasta o zachowanie dystansu społecznego w szkołach i kwarantanny w przypadku pojawienia się wirusa w szkole. Domagają się ponadto dodatkowej opieki medycznej dla uczniów. CPS poinformowało, że na przygotowanie do wznowienia zajęć stacjonarnych w czasie pandemii przeznaczyło 100 milionów dolarów.

1