Header

Nowy program burmistrz Lori Lightfoot ma zlikwidować w Chicago dyskryminację rasową

Burmistrz Chicago, Lori Lightfoot przedstawiła w czwartek projekt programu, którego celem jest zapewnienie równouprawnienia mieszkańców. „We Will Chicago” obejmuje prawie 40 celów. Rozłożony został na 10 lat. W tym czasie ma nastąpić znaczna poprawa życia mieszkańców Wietrznego Miasta zwłaszcza tych, którzy napotykają na nierówności w służbie zdrowia, gospodarce, a także we własnym sąsiedztwie. Projekt to efekt dwuletnich konsultacji z przedstawicielami różnych grup społecznych i wolontariuszami – podały władze miasta. Jak wynika z opublikowanego komunikatu to pierwszy od 50 lat miejski plan Chicago zwracający uwagę na konieczność zniwelowania różnic społecznych powstałych na skutek dyskryminacji rasowych z powodu rządów poprzednich polityków a także praktyk sektora prywatnego – czytamy w oświadczeniu.

1