Header

Nowy gubernator formuje zespół przejściowy

Gubernator-elekt, J. B. Pritzker wyznaczył tzw. zespół przejściowy, w którym znalazł się miedzy innymi były , republikański gubernator Jim Edgar. Dzień po wygranych wyborach Pritzker poinformował, że wraz ze swoimi współpracownikami przygotowuje się do objęcia stanowiska gubernatora Illinois i opracowuje plan działania. Na czele zespołu stanie Juliana Stratton, która będzie nowym wicegubernatorem. Zaznaczyła, że rozpoczęte prace skupią się między innymi na poprawie edukacji, sytuacji ekonomicznej naszego stanu. „To, że pracować z nami będą osoby z różnych ugrupowań politycznych oznacza, jak bardzo zależy nam żeby przekazanie władzy przebiegło sprawnie” – powiedziała Stratton. Dodała, że trwają rozmowy z kandydatami do administracji nowego gubernatora. W zespole przejściowym będzie również były kontroler finansów stanowych Dan Hynes i Marty Nesbitt, którzy od lat wspierają finansowo i doradzają byłemu prezydentowi, Barackowi Obamie.

1