Header

Nowy budżet CTA pozowli na dalszą modernizację

Chicagowskie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej CTA zatwierdziło nowy budżet operacyjny na 2020 rok. Ustalono go na 1.57 miliarda dolarów. Przewidziano w nim dalszą modernizację zarówno połączeń autobusowych jak i kolejowych. CTA oświadczyło, że prowadzone zmiany mają zapewnić pasażerom szybszą i sprawniejszą komunikację. W środę zaaprobowany został także pięcioletni budżet kapitałowy na lata 2020-2024 na kwotę 5.1 miliarda dolarów. Kontynuacja poprzednich planów pozwoli na dalsze prace w ramach planu „Odbudowa Illinois” (Rebuild Illinois), rozpoczętego w 2011 roku. Dzięki niemu CTA może przeznaczyć 8 miliardów dolarów na remonty trakcji kolejowych, zmianę taboru i wymianę autobusów. CTA planuje między innymi zainwestować 310 milionów dolarów w przedłużenie Red Line.

1