Header

Nowe zapisy dotyczące zasad wydawania prawa jazdy dla nieudokumentowanych imigrantów w Illinois

Ustawodawcy stanu Illinois uchwalili 566 ustaw w obu izbach Zgromadzenia Ogólnego podczas niedawno zakończonej sesji legislacyjnej – wszystkie z wyjątkiem jednej w maju. Nowe regulacje czekają na podpis gubernatora J.B. Pritzkera. Zgodnie ze stanową konstytucją ma on 60 dni na podpisanie lub zawetowanie tych ustaw. Jeśli gubernator nie podejmie żadnych działań w tym czasie, ustawa automatycznie stanie się prawem. Wśród nowych przepisów zatwierdzonych przez legislaturę Illinois jest między innymi zapis określający nowe zasady wydawania prawa jazdy dla nieudokumentowanych imigrantów. Ustawę poparł sekretarz stanu Alexi Giannoulias. Zgodnie z nią mieszkający w Illinois imigranci bez stałego pobytu mogliby starać się o uzyskanie standardowego prawa jazdy, a nie „tymczasowego prawa jazdy dla gości” (TVDL), obecnie wydawanego przez biura sekretarza. Wnioskodawca byłby zobowiązany do okazania amerykańskiej dokumentacji imigracyjnej lub, jeśli jej nie posiada, paszportu albo karty konsularnej. Musiałby również udowodnić, że posiada ubezpieczenie samochodu. Takie prawo jazdy mogłoby być używane jako dokument tożsamości podczas gdy TVDL nie. Ale zgodnie z House Bill 3882, osoby, które nie są obywatelami USA nadal nie będą się kwalifikowałyby do otrzymania prawa jazdy z federalnym certyfikatem, czyli tzw. Real ID. Według biura sekretarza stanu, ponad 300 tysięcy osób posiada obecnie w Illinois TVDL. Kolejna ustawa, House Bill 3751 przewiduje, że osoby, które nie są obywatelami USA mogą zostać funkcjonariuszami organów ścigania w Illinois, jeśli są upoważnione przez prawo federalne do pracy w kraju lub jeśli działania dotyczące ich statusu imigracyjnego zostały odroczone w ramach federalnego procesu Deferred Action for Childhood Arrivals. Osoby te muszą spełniać wszystkie inne stanowe wymagania do pracy w organach ścigania i muszą być upoważnione do posiadania broni palnej zgodnie z prawem federalnym. Inny zapis popierany przez Giannouliasa zabraniałby każdemu „użytkownikowi” automatycznego czytnika tablic rejestracyjnych udostępniania danych zebranych przez urządzenie funkcjonariuszom organów ścigania spoza stanu, którzy badają działania związane z opieką aborcyjną lub czyimś statusem imigracyjnym. Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych, użytkownik ALPR – który obejmuje organy ścigania i inne podmioty, jeśli udostępniają one dane organom ścigania – musiałby najpierw złożyć pisemną deklarację, że organ ścigania nie wykorzysta danych niezgodnie z zapisem tej ustawy. Jeśli taka deklaracja nie istnieje, użytkownik nie będzie mógł udostępniać danych.

1