Header

Nowe przypadki zachorowań na legionellozę w Convenant Living w Batavia

Cztery kolejne przypadki zachorowania na legionellozę stwierdzono w domu spokojnej starości w powiecie Kane. Wcześniej czterech podopiecznych Convenant Living at the Holmstad w miejscowości Batavia zostało już z tego powodu hospitalizowanych. Deparlament zdrowia Illinois po zgłoszeniu przypadków w sierpniu zlecił dokładne badania wody w ośrodku. Dyrekcja domu spokojnej starości zaznaczyła, że zaostrzono środki ostrożności, które mają zapobiec zakażeniu pozostałych mieszkańców oraz odwiedzających ich osób. Lekarze przypominają, że tzw. choroba legionistów szczególnie niebezpieczna jest dla osób starszych i z osłabionym układem odpornościowym.

1