Header

Nowa inicjatywa współpracy policji z mieszkańcami Wietrznego Miasta

Burmistrz Lori Lightfoot wraz z przedstawicielami władz miasta zaprezentowała nową inicjatywę mająca uściślić współpracę z lokalnymi biznesami. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa. Burmistrz i nadkomisarz departamentu policji, Eddie Johnson podkreślili, że inicjatywa ma także pomóc w nawiązaniu ściślejszej współpracy ze społeczeństwem. „Inicjatywa ta to początek budowania wzajemnych relacji, zaufania i partnerstwa między lokalnymi społecznościami a policją” – podkreśliła Lightfoot. Właściciele biznesów będą mieć bezpośredni kontakt z przeznaczonym im funkcjonariuszem. „Współpraca pozwoli policji na szybszą identyfikację przestępców i zapewnienie ochrony osobom prowadzącym działalność gospodarczą” – powiedział z kolei nadkomisarz Johnson. Inicjatywę ogłoszono po kolejnym, krwawym weekendzie w Chicago podczas którego co najmniej 41 osób zostało postrzelonych w tym 3 śmiertelnie.

1