Header

Northwestern University i University of Chicago w czołówce najlepszych uczelni w USA

Dwie uczelnie wyższe z Illinois znalazły się w gronie 25-ciu najlepszych w Stanach Zjednoczonych. W rankingu na 2016 rok przygotowanym przez magazyn „Forbes” . Na miejscu 15. uplasowano Northwestern University a na 20. University of Chicago. Analizie poddano ponad 600 amerykańskich uniwersytetów a pod uwagę brano między innymi liczbę studentów, którzy ukończyli uczelnie, ich sukcesy zawodowe, warunki przydzielania pożyczek na naukę a także zadowolenie studentów z wyboru danej uczelni. Z zebranych informacji wynika, że 93 procent studentów kończy wspomniane chicagowskiej uczelnie. Natomiast w pierwszej piątce najlepszych uniwersytetów w USA znalazły się w kolejności: Stanford University, Williams College, Princeton University, Harvard University oraz Massachusetts Institute of Technology.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1