Header

Niepewna przyszłość McCormick Place

Lakeside Center – wschodnia część McCormick Place – określona kiedyś przez byłego burmistrza Richarda M. Daley jako „mur berliński” , który zniszczył panoramę Chicago – miałaby być zburzona, by zrobić miejsce dla muzeum ufundowanego przez potentata filmowego George’a Lucasa.
Propozycja ta ma być dodatkowo szansą na stworzenie 12-akrowego parku.
Przeciwnikom tego pomysłu burmistrz Rahm Emanuel zaproponował kompromis – rozbudowanie McCormick Place w części, która łączy dwa najnowsze budynki w centrum konferencyjnym.
Pierwotny plan, aby muzeum powstało w pobliżu Soldier Field spotkał się ze sprzeciwem Towarzystwa Przyjaciół Parków. Władze miasta są przekonane, że tym razem sąd przychyli się do pomysłu budowy muzeum – w przeciwnym razie fundator wycofa swoją propozycję i skorzysta z oferty Los Angeles lub San Francisco.
„To jest rodzina, która jest gotowa oddać setki milionów dolarów, aby zainwestować w nasze miasto”, powiedział Emanuel. „Mam nadzieję, że nie zmarnujemy tej szansy”.
Sprawa nadal nie jest rozstrzygnięta.

TS

1