Header

Niebezpieczny azbest w chicagowskich szkołach

W skład prawie 200 budynków szkół publicznych w Chicago wchodzi azbest, który może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli – wynika z opublikowanego właśnie raportu. Opracowała go grupa z Waszyngtonu EWG Action Fund po zapoznaniu się z danymi CPS. W oświadczeniu wydanym przez zarząd Chicagowskich Szkół Publicznych podkreślono, że w ciągu ostatnich lat wydano blisko 54 miliony dolarów na usunięcie azbestu ze szkół. EWG opracowało także interaktywną mapę, na której rodzice mogą sprawdzić jakie szkoły wciąż nie pozbyły się elementów z azbestu. Grupa z Waszyngtonu zaznaczyła, że natychmiastowego usunięcia azbestu wymagają 3 placówki a mianowicie Hefferan Elementary School w West Side, Northwest Middle School w Hanson Park oraz Lincoln Park High School.
CPS potwierdziło, że od 2012 roku wydano ponad 250 tysięcy dolarów na wyeliminowanie azbestu z wymienionych szkół. Dodajmy, że azbest może powodować poważne komplikacje zdrowotne , włókna przenikające do dróg oddechowych wbijają się w płuca i wywołują nowotwory.

1