Header

Nie żyje były redaktor naczelny „Dziennika Związkowego”

W środę zmarł Wojciech Białasiewicz, były redaktor naczelny chicagowskiego „Dziennika Związkowego. Miał 76 lat. Dziennikarz zmarł w Zamościu. Wojciech Białasiewicz jest autorem wielu książek, wydanych w kraju i zagranicą. Wśród nich m.in.: “Afera Wismana. O działalności zamojskich grup szturmowych ZWZ-AK”, która ukazała się w 1985 roku w Lublinie, “Pomiędzy lojalnością a serc porywem. Polonia amerykańska we wrześniu 1939″ wydana w 1989 roku w Chicago, a potem także w Toruniu, “W kręgu chicagowskiej Polonii” (Chicago 2001) i “Wrzesień 1939 roku na Zamojszczyźnie” (Warszawa 2012). Jest także współautorem książki “Bronili Lublina 1939″ (Lublin 1994). Przez wiele lat Wojciech Białasiewicz pracowal jako dziennikarz polonijny. W październiku 1989 roku został redaktorem naczelnym najstarszej gazety polskiej diaspory, wydawanego w Chicago od 1908 roku “Dziennika Związkowego”. Funkcję tę pełnił do października 2009 roku, czyli do powrotu do Zwierzyńca. Piastował także godność dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej, a za działalność na rzecz Polski został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.

1