Header

Nie zrealizowano czeków wystawionych przez Chicago na ponad 11 milionów dolarów

Chicago zaoszczędziło ponad 11 milionów dolarów. Wszystko przez czeki wystawione przez miasto, które nie zostały zrealizowane. W sumie jest ich blisko 22 tysiące. Adwokat Clint Krislov, który zwrócił się do chicagowskich władz o wgląd w dokumenty z powodu pozwu w imieniu emerytowanych pracowników miejskich przypadkowo odkrył, że Chicago nie wypłaciło milionów. Nie jest to wina miasta ale osób lub firm, na które zostały wystawione czeki. Niektóre z nich wypisane były jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Przykładowo nie zostały zrealizowane czeki z 1991 roku wystawione na 44 tysiące dolarów. Z dokumentów wynika, że gazeta „Chicago Sun-Times” nie wpłaciła 5 czeków. Zgodnie z lokalnym prawem Chicago powinno poinformować władze Illinois o tym że nie zrealizowało czeków po 3 latach. Osoby, które nie zgłosiły się jeszcze po swoją własność i to zarówno w formie nieruchomości czy też pieniężnej mogą uzyskać więcej informacji na ten temat na stronie icash.illinoistreasurer.gov.

1