Header

Nie wszyscy rodzice otrzymali pieniądze na dzieci

Amerykański urząd podatkowy, IRS prowadzi rejestrację rodziców, którzy w ramach wsparcia federalnego nie otrzymali jeszcze pieniędzy na swoje dzieci. Zatwierdzony wcześniej program stymulacyjny uwzględniał wypłatę 500 dolarów na każdego.Jednak wielu rodziców zgłosiło, że czek do nich jeszcze nie dotarł. IRS do 30 września przyjmuje zgłoszenia osób, kwalifikujących się do wsparcia finansowego. Rejestracji można dokonać na stronie IRS.gov non-filers tool. Urząd podatkowy poinformował, że wśród osób, które jeszcze nie otrzymały pieniędzy na dzieci są między innymi Amerykanie pobierający emeryturę, świadczenia dla weteranów czy osoby, które nie złożyły jeszcze zeznań podatkowych za 2018 i 2019 rok. IRS planuje wysłać zaległe czeki najpóźniej w połowie października.

1