Header

Nie będzie kary dla United Airlines za usunięcie siłą pasażera w Chicago

Linie United nie zostaną ukarane za siłowe usunięcie pasażera z pokładu samolotu – zdecydował departament transportu. Nie znaleziono dowodów by przewoźnik złamał prawo cywilne pasażerów poprzez takie zachowanie służb bezpieczeństwa – stwierdzono w werdykcie. Wprawdzie decyzja w tej sprawie została podjęta już 12 maja jednak departament transportu ani linie United nie zdecydowały się na podanie jej do publicznej wiadomości. Dopiero grupa zajmująca się obroną praw obywatelskich na podstawie złożonego wniosku otrzymała zgodę na opublikowanie postanowienia. Przypomnijmy: 9 kwietnia siłą został usunięty z pokładu samolotu United w Chicago 69-letni David Dao. Mężczyzna nie chciał dobrowolnie oddać swojego miejsca jednemu z czterech pracowników tych linii lotniczych. Nagranie z zajścia zostało umieszczone w Internecie a sprawa wzbudziła ostrą krytykę przewoźnika.

1