Header

Nawet dwukrotny wzrost podatków od nieruchomości w powiecie Cook

Właściciele domów w południowych rejonach powiatu Cook zapłacą rekordowe podatki od nieruchomości. Potwierdza to najnowszy raport biura skarbnika powiatu Cook. Przeciętny właściciel domu na południowych i południowo-zachodnich przedmieściach Illinois odnotował 20-procentowy wzrost rachunków za podatek od nieruchomości w 2023 r. – czytamy w raporcie skarbnika powiatu Cook Marii Pappas. Tak dużego wzrostu nie notowano od 30 lat. Trzynaście z piętnastu obszarów, w których wzrosły podatki od nieruchomości o ponad 30 procent, zamieszkiwanych jest głównie przez czarnoskórych mieszkańców. W Dixmoor i Phoenix średnio podatki od nieruchomości wzrosły ponad dwukrotnie. Przykładowo w Park Forest rachunek jest wyższy o prawie 60 procent. Z analizy wynika również, że podatki w Chicago wzrosły o prawie trzy procent, a w całym powiecie Cook podatki od nieruchomości są wyższe o 700 milionów dolarów.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1