Header

Nauczyciele szkół publicznych przygotowują się do głosowania ws. strajku

W środę 9 grudnia Związek Zawodowy Chicago (CTU) planuje głosowanie odnośnie planowanego strajku. Spotkanie członków CTU odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Akcja protestacyjna brana jest pod uwagę w związku z planowanym zwolnieniem 5 tysięcy nauczycieli w lutym przyszłego roku. Jak poinformował wcześniej prezez Chicagowskich Szkół Publicznych, Forrest Claypool decyzja wynika z braku obiecanego wsparcia finansowego ze strony władz Illinois co z kolei spowodowane jest brakiem budżetu stanowego.
Aby nauczyciele przystąpili do strajku potrzeba aby 75 procent członków CTU opowiedziało się za akcją protestacyjną. Na początku listopada podczas próbnego głosowania aż 97 procent związkowców wyraziło aprobatę dla tego typu akcji.
Przypomnijmy, że nauczyciele szkół publicznych po raz ostatni strajkowali we wrześniu 2012 roku, uczniowie mieli przedłużone wakacje o tydzień, gdyż tyle trwała akcja protestacyjna.

1