Header

Nauczyciele jednej ze szkół zdecydowali się na nietypową formę protestu

W ramach protestu nauczyciele Chicagowskich Szkół Publicznych (CPS) rozstawili w poniedziałek ławki na zewnątrz. Stwierdzili, że CPS nie zapewniło bezpiecznych warunków wznowienia zajęć w szkołach z udziałem uczniów. W zimowych kurtkach i czapkach oraz w maseczkach ochronnych twarzy nauczyciele prowadzili w poniedziałek zdalne zajęcia przed Brentano Math and Science Academy w północnej dzielnicy Chicago. Właśnie na ten dzień CPS wyznaczyło powrót niektórych nauczycieli do pracy w szkołach. Mają oni przygotować powrót uczniów do szkół. Zgodnie z planem w poniedziałek pracę miały wznowić osoby zatrudnione w przedszkolach pre-K a 11 stycznia rozpoczną się zajęcia z udziałem dzieci. Z kolei 25 stycznia pracę wznowią pozostali nauczyciele a uczniowie do klasy ósmej rozpoczną zajęcia 1 lutego.

1