Header

Nauczyciel oskarżony o morderstwo pracował w Washington Middle School

Dystrykt szkolny 103 w Lyons Township zatrudnił nauczyciela mimo postawionych mu zarzutów o morderstwo. W poniedziałek wieczorem odbyło się spotkanie, na którym rodzice nie kryli oburzenia faktem, że władze zgodziły się, by 40-letni nauczyciel języka angielskiego Andres Rodriguez pracował z młodymi ludźmi choć złamał prawo. Nauczyciel w ubiegłym roku podczas nieporozumienia na drodze postrzelił mężczyznę w Tinley Park. Dystrykt zatrudnił go mimo tego, że została przesłana informacja o kryminalnych zarzutach i wiedział o jego aresztowaniu. Pod presją Rodriguez został zawieszony w sierpniu z możliwością pobierania pensji. Nauczyciel pracował w Washington Middle School. Senator stanowy Martin Sandoval zapowiedział złożenie projektu ustawy, zmieniającej przepisy w Illinois odnośnie zatrudniania pracowników szkolnych. Obecnie nauczyciel może stracić licencję ale dopiero po prawomocnym wyroku skazującym go za przestępstwo.

1