Header

Najbiedniejsi mieszkańcy Chicago mogą otrzymać po tysiąc dolarów miesięcznie

Niektóre rodziny w Chicago mogą wkrótce otrzymać zapomogę w wysokości tysiąca dolarów. Specjalna grupa powołana przez burmistrza Rahma Emanuela przedstawiła program wsparcia dla najuboższych mieszkańców. Dodatkowe pieniądze mogłyby pomóc wielu rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Projekt opracował radny Ameya Pawar z 47. okręgu wraz z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem. Pod uwagę brano dochód rodzin w ubogich dzielnicach. Pilotażowy program miałby objąć tysiąc rodzin oraz samotne, starsze osoby, które co miesiąc otrzymywałyby po tysiąc dolarów. Na ten cel władze miasta musiałyby przeznaczyć 12 milionów dolarów. Zgodnie z zapowiedzią pieniądze na ten cel pochodziłyby z budżetu miasta a także od organizacji charytatywnych.

1