Header

Najbardziej popłatne kierunki studiów

Uczniowie szkół średnich często mają problem z wyborem dalszego kierunki edukacji. Portal Glassdoor zajmujący się szukaniem pracy opublikował listę 50-ciu najbardziej popłatnych kierunków, po których młodzi ludzie nie tylko mogą liczyć na szybkie znalezienie pracy ale w dodatku na wysokie wynagrodzenie. Okazuje się, że informatyka, elektrotechnika i inżyniera mechaniczna to kierunki popularne wśród młodych ludzi i bardzo lukratywne. Osoba z takim wykształceniem może liczyć na początkową płacę już o d 70 tysięcy dolarów rocznie. Na dalszych miejscach jest inżyniera chemiczna i inżynieria przemysłowa. Przykładowo pielęgniarstwo uplasowano na 9. miejscu, księgowość na 14., architekturę na 18., projektant na 19. a dziennikarstwo na 28.

1