Header

Nadkomisarz Eddie Johnson apeluje o zaostrzenie kar za przestępstwa z użyciem broni

Nadkomisarz Chicagowskiej policji Eddie Johnson zwrócił się do ustawodawców w Illinois o zaostrzenie prawa dla posiadaczy broni. Johnson uczestniczył w przesłuchaniu podczas którego przedstawiciele legislatury rozważali czy konieczne jest wprowadzenie surowszych kar w przypadku osób dopuszczających się wielokrotnych przestępstw z użyciem broni. Projekt ustawy wpłynął do stanowego Senatu. Obecnie sąd w tego typu przypadkach może wydać wyrok od 3 do 14 lat a na podstawie nowego rozporządzenia kara mogłaby wynieść od 7 do 14 lat. „Jestem policjantem od 28 lat, wielokrotnie widziałem jak rodziny traciły swoich bliskich na skutek przemocy. Musimy zatrzymać tych przestępców, którzy z zimną krwią stosują broń” – powiedział Eddie Johnson. Nadkomisarz podobnie jak burmistrz Rahm Emanuel oraz inni przedstawiciele władz Wietrznego Miasta opowiada się za zmianą przepisów prawnych i surowymi karami zwłaszcza w przypadku przestępstw z użyciem broni.

1