Header

Myszy w służbie człowieka

Naukowcy z University of Virginia zajmują się badaniami interakcji układu odpornościowego z mózgiem.

Nie jest tajemnicą, że mózg „dyryguje” połączeniami klasycznych naczyń limfy do i od komórek odpornościowych

w organizmach ssaków. Trwają prace nad mózgami myszy.

 

myszki
Badaniami kieruje Jonathan Kipnis ze School of Medicine na University of Virginia.

Twierdzi, że badania te prowadzą do zmian w sposobie myślenia człowieka o związkach między układem nerwowym a odpornościowym. Elementami systemu są połączone z układem krążenia krwi naczynia chłonne, a także narządy i tkanki limfatyczne, np. węzły chłonne, grasica czy migdałki.
Może to mieć w niedalekiej przyszłości ogromne znaczenie dla diagnostyki i terapii chorób układu nerwowego takich jak : autyzm, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane itp.
Skąd o tym wiemy? Giełda zdrowia?

Rynek zdrowia.pl

1