Header

Mimo pandemii siłowni nie należy zamykać

Władze Illinois zapowiadają kolejne ograniczenia i zamknięcia a lekarze apelują o zezwolenie na dalszą działalność biznesów niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa. Wśród nich wymienili kluby fitness. Chicago Medical Society wysłało list do stanowych władz w którym zaznaczyło jak ważne jest funkcjonowanie siłowni. I to nie tylko dla zdrowia fizycznego ale także psychicznego ludzi. Wobec wprowadzonych ograniczeń pandemicznych nie mamy wystarczająco ruchu co może w przyszłości przyczynić się do poważnych komplikacji zdrowotnych i urazów. W liście podkreślono, że siłownie podjęły dodatkowe środki ostrożności w tym ograniczyły liczbę osób uczestniczących w zajęciach, zamontowały dodatkowe bariery i pilnują by wszyscy nosili maseczki ochronne twarzy oraz zachowywali dystans społeczny. Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że 26 procent Amerykanów wróciło na siłownie, 46 procent zdecydowało się na urządzenie domowych klubów fitness a 63 procent zadeklarowało, że wróci na siłownie po zakończeniu pandemii.

1