Header

Miłość. Jaka jest…

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;

nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się prawdą…

pisał św.Paweł z Tarsu do Koryntian.

 

loveforValentines

1