Header

Mieszkańcy Wietrznego Miasta posługują się seksownym akcentem

Chicagowski akcent uznano za jeden z najseksowniejszych w Stanach Zjednoczonych. Ranking opracował Seven Travel. Na pierwszym miejscu tego ciekawego zestawienia znalazł się akcent z Teksasu opisany jako południowy akcent z niespodzianką, na drugim z Bostonu, na trzecim z Nowego Jorku, na czwartym z Maine a na piątym z Chicago. Za najmniej seksowne uznano akcenty z Long Island, New Jersey i Minnesoty.

1