Header

Mieszkańcy powiatu Cook zagrożeni utratą dofinansowania na żywność

Blisko 50 tysięcy mieszkańców powiatu Cook może stracić prawo do korzystania z federalnego programu dożywiania. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 50 lat i nie mają na utrzymaniu dzieci lub innych podopiecznych. Zgodnie z przepisami ludzie, którzy do tej pory korzystali z tzw. programu SNAP będą musieli pracować co najmniej 30 godzin tygodniowo lub udowodnić, że jako wolontariusze uczestniczą w szkoleniu przez 20 godzin tygodniowo. W przeciwnym razie pomoc żywnościowa dla nich zostanie ograniczona do 3 miesięcy. Powodem zmian jest niskie bezrobocie w powiecie Cook. Zgodnie z federalnymi regulacjami na kartki żywnościowe mogą liczyć osoby w okręgach gdzie utrzymuje się wysokie bezrobocie lub jest mało miejsc pracy. Zmiany spowodowane są próbami administracji Donalda Trumpa wprowadzenia ograniczeń dla osób korzystających z pomocy żywnościowej i wsparcia federalnego. W całych Stanach Zjednoczonych korzysta z niej ponad 38 milionów ludzi a w samym Illinois 1.8 miliona mieszkańców.

1