Header

Mieszkańcy powiatu Cook powinni pospieszyć się z zapłatą podatku od nieruchomości

Władze powiatu Cook przypominają mieszkańcom o upływającym wkrótce terminie zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości. Mają na to czas do najbliższego poniedziałku, czyli do 3 kwietnia. Po tym terminie naliczane będą odsetki karne. Mieszkańcom powiatu Cook dano więcej czasu na zapłacenie pierwszej raty podatku od nieruchomości, ponieważ wielu z opóźnieniem otrzymało rachunki. Opłatę można uiścić na stronie internetowej cookcountytreasurer.com.

1