Header

Mieszkańcy powiatu Cook nadal mogą korzystać z programu SNAP

Mieszkańcy powiatu Cook, korzystający z programu dożywiania nie muszą się obawiać utraty wsparcia. Wszystko dzięki podpisanemu w tym miesiącu rozporządzeniu w związku z pandemią koronawirusa. Cook jest drugim największym powiatem w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z wcześniejszą decyzją prezydenta Donalda Trumpa, bony żywnościowe w ramach federalnego programu SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) mogło utracić tu blisko 60 tysięcy ludzi. Prezydent zdecydował, że pomoc mogą otrzymywać tylko te osoby z niskimi dochodami, które spełnią odpowiednie warunki. Muszą one między innymi pracować co najmniej 30 godzin tygodniowo lub uczestniczyć w szkoleniu przez 20 godzin. W całym Illinois zagrożonych utratą bonów żywnościowych jest od 90 do 140 tysięcy osób a w całych Stanach Zjednoczonych ponad 700 tysięcy. Pakiet pomocowy podpisany 18 marca przez Donalda Trumpa przewiduje jednak szeroki zakres wsparcia dla osób poszkodowanych pandemią w tym płatny urlop chorobowy, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz dalsze wsparcie w postaci programu dożywiania SNAP.

1