Header

Mieszkańcy Illinois mogą ubiegać się o REAL ID

Illinois wydało ponad 300 tysięcy tzw. REAL ID. Osoby wymieniające prawo jazdy lub starające się o nie po raz pierwszy otrzymują dokumenty tożsamości umożliwiające im podróżowanie samolotami na terenie USA. Zgodnie z prawem z 2005 roku każdy stan musi przy wydawaniu takich dokumentów sprawdzić status danej osoby, która ma obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów. Od października 2020 roku mieszkańcy Illinois, którzy ukończą 18 lat będą musieli legitymować się na lotniskach REAL ID. Jeżeli nie będą mieli takiego dokumentu konieczne będzie posiadanie przez nich paszportu wraz z prawem jazdy czy innymi dokumentem tożsamości. Wiele stanów już zakończyło wydawanie REAL ID w przypadku Illinois termin został przedłużony.

1