Header

Mieszkańcy Illinois będą mogli zarejestrować się do wyborów 8 listopada

W dniu wyborów powszechnych 8 listopada w Illinois będzie można się zarejestrować i zagłosować tego samego dnia – zdecydował 7. apelacyjny sąd okręgowy. W dalszym ciągu ostateczny werdykt w sprawie pozwu złożonego w naszym stanie, w którym stwierdzono, że rejestracja w dniu wyborów jest sprzeczna z Konstytucją, sprawa pozostaje nierozstrzygnięta i ostateczna decyzja zapadnie w późniejszym terminie. Jednak ze względu na konieczność dokładniejszej analizy wniosku sąd zdecydował, że wyborcy w naszym stanie nie będą pozbawieni w tym roku możliwości rejestracji w dniu wyborów. Zgodnie z zaleceniem sądu powiaty, w których mieszka więcej niż 100 tysięcy osób mają obowiązek umożliwienia rejestracji i głosowania wyborcom 8 listopada, a mieszkańcy mniejszych powiatów mogą to uczynić ale w okręgach gdzie liczba ludności jest większa i znajduje się główna siedziba lokalnej komisji wyborczej. Przypomnijmy, że przepis umożliwiający rejestrację i automatyczną możliwość głosowania w dniu wyborów powszechnych zaskarżony został przez Illinois Policy Institute. Regulacja ta została wprowadzona w życie podczas wyborów w 2014 roku i utrzymana w 2015.

1