Header

Maseczkowe zamieszanie w szkołach

Przedstawiciele legislatury stanowej Illinois sprzeciwili się we wtorek odnowieniu nakazu noszenia maseczek w szkołach do czasu wydania decyzji przez sąd. Politycy zarówno z partii demokratycznej jak i republikańskiej głosami 9 do 0 nie poparli gubernatora J.B. Pritkzera, który chciał by ustawodawcy zatwierdzili taki obowiązek. Głosowanie odbyło się na forum połączonych komitetów regulacji administracyjnych. Jego wynik może wprowadzić jeszcze większą dezorientację wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Właściwie biorąc pod uwagę wczorajsze głosowanie w Springfield nakaz noszenia maseczek w szkołach nie obowiązuje. W dalszym ciągu przestrzega go jednak wiele szkół w tym chicagowskie CPS. Przypomnijmy, że 4 lutego sąd w Sangamon czasowo zawiesił nakaz noszenia maseczek w szkołach. Gubernator J.B. Pritzker złożył do Czwartego Sądu Apelacyjnego odwołanie od tego werdyktu.

1