Header

Maggazyn „Ebony” nie będzie już wydawany w Chicago

Popularny magazyn „Ebony” zwalnia 1/3 pracowników i przenosi się z Chicago do Los Angeles – poinformował wydawca. Magazyn ukazujący się od 1945 roku to kronika wydarzeń z życia Afroamerykanów. Cieszy się dużą popularnością nie tylko w Wietrznym Mieście. „Ze względu na kłopoty finansowe zdecydowaliśmy się zwolnić 10 z 35 pracowników i zmiany w zarządzie” – poinformowano w wydanym oświadczeniu. W maju 2016 roku wydawnictwo Johnson, należące do rodzinnej firmy, która była pomysłodawcą dwóch publikacji: “Ebony” i „Jet” sprzedała magazyny za bliżej nieokreśloną kwotę prywatnej firmie z Teksasu CVG Group. Od tamtej pory magazyn boryka się z problemami finansowymi, występują opóźnienia w dystrybucji a zmniejszono znacznie jego nakład.

1