Header

Lori Lightfoot dziękuje mieszkańcom Wietrznego Miasta

Lori Lightfoot podziękowała mieszkańcom Chicago za zaufanie i oddanie na nią głosów. Burmistrz – elekt podczas wygłoszonego przemówienia powiedziała, że przyszedł teraz czas na wspólną pracę dla dobra naszego miasta. Przyznała, że Toni Preckwinkle była groźną konkurentką jednak wybory za nami i czas myśleć o przyszłości i o tym co możemy osiągnąć wspólnymi siłami. Lightfoot zaznaczyła, że Chicago to miasto równych szans dla wszystkich bez względu na adres zamieszkania, kolor skóry czy orientację seksualną. „Z ufnością i wiarą wykonamy kolejny krok” – dodała. „Zapewnimy większe bezpieczeństwo na naszych ulicach i poświęcimy tak samo uwagę centrum miasta jak i dzielnicom na jego obrzeżach” – mówiła nowa burmistrz. Lori Lightfoot przypomniała, że od 150 lat Chicago z otwartymi ramionami wita imigrantów z różnych rejonów świata i to oni przyczynili się do rozkwitu tego miasta. Toni Preckwinkle pogratulowała zwycięstwa Lori Lightfoot i przypomniała, że za nami są historyczne wybory na burmistrza Wietrznego Miasta, podczas których zmierzyły się po raz pierwszy dwie Afroamerykanki. Dodała, że nadal będzie służyć Chicago tak jak robi to od ponad 25 lat.

1