Header

Listopad miesiącem wcześniaka

Listopad w Stanach Zjednoczonych jest poświęcony dzieciom, które urodziły się przedwcześnie. Najczęstszą przyczyną śmierci noworodków w dalszym ciągu jest właśnie zbyt wczesne przyjście na świat. W Chicago 1 na 10 dzieci rodzi się przed terminem.
Większość wcześniaków wymaga długotrwałej rehabilitacji, mają one problemy z układem oddechowym, bardziej są narażone na powikłania zdrowotne, których konsekwencje często obserwuje się też w przyszłości, nawet w życiu dorosłym. Mogą to być trudności w uczeniu się, zaburzenia ruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, problemy z układem krążenia, zaburzenia metaboliczne, astma, a nawet zaburzenia umysłowe. Za wcześniaki uważa się dzieci urodzone przed czasem, tj. przed 37. tygodniem ciąży.
Na świecie co roku rodzi się 15 mln wcześniaków. Dodajmy, że światowy Dzień Wcześniaka przypada 17 listopada.

1