Header

Lekarz z Chicago z podwójnym obywatelstwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Syrii wrócił do USA

Lekarz z Chicago będzie mógł wrócić do Stanów Zjednoczonych – zdecydował w środę sędzia federalny. 24-letni dr. Amer Al Homssi, rezydent w Christ Hospital w Oak Lawn, któremu wydano wizę J-1 wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie 23 stycznia wziął ślub. Do USA miał wrócić w minioną niedzielę, jednak został zatrzymany na lotnisku i poinformowano go, że wcześniej wydana mu wiza została unieważniona na podstawie dekretu podpisanego przez prezydenta Donalda Trumpa wstrzymującego przyjmowanie uchodźców i wydawanie wiz dla obywateli 7 muzułmańskich państw. Doktor Al Homssi ma podwójne obywatelstwo, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Syrii, która znalazła się na liście krajów umieszczonych w prezydenckim dekrecie. Dzięki staraniom adwokatów, rodziny, znajomych i pracodawców lekarz w środę wylądował na O’Hare i pomyślnie przeszedł odprawę. Jego przypadek to kolejny przykład na blokowanie wjazdu na teren USA osobom posiadającym legalne zezwolenie na pobyt ale objętych restrykcyjnym dekretem.

1