Header

Legislatura Illinosi zajmie się zmianami podatku dochodowego

Gubernator J.B. Pritzker przedstawił legislaturze Illinois nową propozycję podatku od dochodu. Gubernator chce by bogaci mieszkańcy płacili więcej. Tym samym ma być zmieniony podatek od dochodu wynoszący obecnie w naszym stanie 4.95 proc. Pritzker powtórzył, że w przypadku 97 procent mieszkańców Illinois zmniejszy się podatek dochodowy a jednocześnie dzięki temu, że zamożne osoby będą płacić więcej do kasy stanu wpłynie rocznie dodatkowo 3.4 miliarda dolarów. Republikanie sprzeciwiają się zmianie stopy podatku. Twierdzą, że nie można zaufać Demokratom, którzy w przyszłości znowu mogą zdecydować się na zmianę stopy podatkowej. Ponadto twierdzą, że może to niekorzystnie wpłynąć na rynek pracy. Pritzker proponuje by stopa podatkowa wynosiła od 4.75 do 7.95 proc. Przykładowo osoby zarabiające od 100 do 250 tysięcy dolarów płacić będą obecną stawkę czyli 4.95 proc., zarabiające od 250 do 500 tysięcy dolarów rocznie płacić będą stanowy podatek 7.75 proc, od 500 tysięcy do miliona – 7.85 proc a powyżej miliona dolarów 7.95 proc.

1