Header

Legionelloza w domu spokojnej starości

Departament zdrowia powiatu Kane prowadzi dochodzenie w sprawie czterech przypadków zachorowania na legionellozę. Zdiagnozowano ją u podopiecznych domu spokojnej starości w miejscowości Batavia. O chorobie zostali poinformowani podopieczni Covenant Living oraz ich rodziny. Departament zdrowia zlecił przeprowadzenie testów i próbuje ustalić czy faktycznie bakteria znajduje się w wodzie. Legionelloza przenoszona jest właśnie przez wodę i jest to forma groźnego zapalenia płuc. Nie wiadomo w jakim stanie są osoby u których zdiagnozowano chorobę legionistów.

1