Header

Latem uruchomiony zostanie browarski wydział na Southern Illinois University

Przemysł browarski rozwija się w błyskawicznym tempie. W związku z tym Southern Illinois University uruchamia nowy wydział dla osób chcących w przyszłości nadzorować wyrób napojów alkoholowych jak piwo czy wino. Stanowa komisja edukacji zatwierdziła w marcu nowy wydział, po którego ukończeniu studenci otrzymaj stopień bachlera . Nauka na nowym wydziale rozpocznie się już latem tego roku. Matt McCaroll dyrektor wydziału fermentacji (Fermentation Science Institute) powiedział, ze studenci zdobędą szeroką wiedzę na temat zasad wyrobu produktów piwowarskich. Przewidziano zajęcia z biologii, chemii a także agrokultury. Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych co umożliwią działające na terenie uczelni specjalistyczne laboratoria. Ukończenie wydziału pozwoli na zdobycie pracy w zakładach browarniczych oraz w winnicach na terenie całego kraju.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1