Header

Łagodniejsze kary dla uczniów szkół w Illinois

Gubernator Bruce Rauner podpisał ustawę zmieniającą zasady karania uczniów szkół stanowych. Zacznie ona obowiązywać od września 2016 roku. Rauner stwierdził, że powinny one być mniej rygorystyczne ale bardziej efektywne. Automatycznie zniesiono zasadę „zero tolerancji” , w tym natychmiastowe zawieszenie w prawach ucznia czy wydalenie ze szkoły. Ustawa zabrania też stosowania kar i opłat za złe zachowanie, zobowiązuje też dyrekcje szkół do systematycznego komunikowania się z rodzicami zanim wobec uczniów zostaną podjęte jakiekolwiek kroki dyscyplinarne. Zawieszonym uczniom po powrocie do szkoły ma być zapewniona pomoc w nadrobieniu zaległości. Z danych urzędu zajmującego się prawami obywatelskimi w departamencie edukacji, Illinois posiada jedną z najszerszych w kraju dysproporcji pomiędzy zawieszonymi czarnoskórymi uczniami a ich białymi kolegami. W roku szkolnym 2012-13, w CPS na 100 uczniów zawieszonych było 32 Afroamerykanów i tylko 5 białych.

1