Header

Kończy się amnestia dla osób zalegających z oddaniem książek do chicagowskich bibliotek publicznych

Amnestia ogłoszona przez Biblioteki Publiczne w Chicago okazała się sukcesem. W ciągu dwóch tygodni można było oddawać książki i inne materiały wypożyczone z bibliotek, których termin zwrotu już dawno upłynął. Jeszcze dziś , jeżeli ktoś odda książkę do specjalnych skrzynek przed otwarciem biblioteki nie będzie musiał płacić kary.
Jak powiedział Patrick Molloy do czwartku zwróconych zostało ponad 20 tysięcy materiałów bibliotecznych. Najdłużej z oddaniem czekał ktoś, kto w 1987 roku pożyczył książkę potrzebną mu do wykonania szkolnego projektu. Książka została zwrócona do oddziału biblioteki w Lincoln Park.
Maksymalna kara za przetrzymywanie książki czy innych materiałów wypożyczonych w bibliotekach publicznych wynosi 10 dolarów, następnie za każdy dzień naliczane jest dodatkowe 25 centów. Dodajmy, że podczas trzytygodniowej amnestii w 2012 roku zwrócono ponad 101 tysięcy materiałów bibliotecznych.

1