Header

Komunikat Konsulatu RP w Chicago ws. wyborów parlamentarnych

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 17 lipca 2015 r. ws. zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że termin głosowania w Polsce wyznaczony został na niedzielę, 25 października 2015 r.
Ze względu na różnicę czasu głosowanie m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki przeprowadzone zostanie w sobotę, 24 października 2015 r., w godz. 7:00–21:00.
Uruchomiony został elektroniczny system rejestracji do spisu wyborców w nadchodzących Wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Jest on dostępny na stronie internetowej: ewybory.msz.gov.pl.

Wyborcy mogą również dokonać rejestracji w spisie za pośrednictwem: poczty elektronicznej (chicago.wybory@msz.gov.pl), osobiście w siedzibie urzędu, telefonicznie (pod numerem: 312-337-8166 wew. 257, 202 lub 217) oraz faksem (pod numerem: 312-337-7841).

Formularz zgłoszenia, niezbędny do dokonania rejestracji w spisie wyborców osobiście, e-mailowo, telefonicznie lub faksem, można pobrać na stronie msz.gov.pl.

Warunkami wzięcia udziału w Wyborach Parlamentarnych są:
– ukończenie 18. roku życia najpóźniej w dniu wyborów;
– rejestracja w spisie wyborców;
– posiadanie ważnego polskiego paszportu w dniu głosowania.

Głosować będą mogły również osoby, które przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy w Polsce lub przez konsula.
W okręgu Konsulatu Generalnego RP w Chicago, głosować będzie można:
– sobiście w lokalach obwodowych komisji wyborczych, rejestracja do głosowania osobistego będzie możliwa najpóźniej do czwartku, 22 października 2015 r.;
– korespondencyjnie – rejestracji do głosowania korespondencyjnego będzie można dokonać najpóźniej do środy, 7 października 2015 r.

1