Header

Komunikat Konsulatu RP w Chicago w sprawie nowej procedury wydawania paszportów

Konsulat RP w Chicago informuje, że od 1 lipca 2016 roku nastąpi zmiana w procedurze wydawania paszportów. Obywatele Polski zamieszkujący na terenie placówki konsularnej Chicago, którzy będą chcieli wyrobić polski paszport od przyszłego miesiąca najpierw będą musieli zapisać się na wizytę na stronie internetowej e-konsulat.gov.pl. Znajdą na niej formularz, w którym poproszeni zostaną o podanie informacji na temat kraju gdzie zamierzają starać się o paszport, należy też wpisać dane osobowe aplikanta i wybrać datę i dostępną godzinę wizyty w konsulacie. Nowe zasady przy wydawaniu polskich paszportów obowiązują już w innych placówkach konsularnych RP na terenie Stanów Zjednoczonych między innymi w Nowym Jorku.

1