Header

Kolejne kobiety oskarżają profesora Uniwersytetu Northwestern o molestowanie seksualne

Kolejnych 19 kobiet oskarżyło profesora Northwestern University o nękanie i niestosowne zachowanie. W liście otwartym opublikowanym w lutym, 10 kobiet przyznało, że profesor na wydziale dziennikarstwa, Alec Klein dopuścił się wobec nich niemoralnego zachowania. Profesor miał mówić między innymi o swoim życiu seksualnym, niespodziewanie całować kobiety, dopuszczać się komentarzy na temat ich ciała, a także zapraszać na spotkania za zamkniętymi drzwiami, podczas których padały propozycje kontaktu seksualnego. Klein przebywa obecnie na urlopie. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Kobiety, które oskarżyły go o molestowanie to między innymi byłe studentki a także pracownice uczelni. W sprawie trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

1