Header

Kobiety najlepiej traktowane są w stanie Nowy Jork

Utah jest stanem gdzie kobiety traktowane są najgorzej – wynika z rankingu opracowanego przez portal 24/7 Wall St. Pod uwagę brano zarobki kobiet, pełniących te same kierownicze stanowiska co mężczyźni a także ogólnie równouprawnienie, urlopy macierzyńskie i szansę na awans w przypadku matek oraz opiekę przedszkolną i opiekę zdrowotną. W stanie Utah kobiety otrzymują 70 procent tego co za pełnienie tej samej funkcji dostają mężczyźni i niespełna 30 procent stanowisk menedżerskich obsadzonych jest przez kobiety. Drugim najgorszym stanem dla kobiet jest Montana, trzecim Idaho, czwartym Mississippi a piątym Wyoming. Najlepiej kobiety traktowane są w stanie Nowy Jork. Zarabiają ponad 88 procent tego co mężczyźni i zajmują ponad 41 procent stanowisk menedżerskich. Na drugim miejscu stanów najlepiej traktujących płeć piękną jest Kalifornia, na trzecim Oregon, na czwartym Vermont a na piątym Rhode Island. Illinois w tym zestawieniu jest na 14. miejscu. Kobiety w naszym stanie otrzymują prawie 79 procent wynagrodzenia oferowanego mężczyznom a ponad 39 procent stanowisk menedżerskich zajmują właśnie kobiety. Jeżeli w dalszym ciągu aktywny będzie ruch na rzecz równouprawnienia płci to kobiety i mężczyźni będą mieli tyle samo płacone za wykonywaną pracę w 2059 roku – przewidują analitycy 24/7 Wall.St.

1