Header

Kobieta – generał nowym szefem chicagowskiej centrali 911

Burmistrz Rahm Emanuel wyznaczył nowego szefa chicagowskiego centrum zarządzania kryzysowego czyli numeru 911 ( Office of Emergency Management and Communication). Stanowisko to objęła generał Alicia Tate-Nadeau. Burmistrz powiedział, że ma ona bardzo duże doświadczenie jako żołnierz i osoba pracująca dla władz federalnych. Przez 30 lat służyła w Gwardii Narodowej Illinois, jest pierwszą kobietą awansowaną w tej formacji do stopnia generała brygady, za służbę na misji w Iraku został odznaczona Brązową Gwiazdą, pracowała też w federalnym departamencie obrony. Niedawno wróciła do Chicago z Flint w stanie Michigan, gdzie nadzorowała z polecenia FEMA kryzys związany ze skażeniem wody pitnej.
Dotychczasowym szefem 911 był Gary Schenkel, który zrezygnował po pięciu latach po tym jak pojawiły się skargi na funkcjonowanie centrum.

1