Header

Kierowcy z Illinois w kwietniu zapłacili 1.6 miliona dolarów kar za wykupienie rejestracji po terminie

Kolejne 1.6 mln dolarów wpłynęło do kasy Illinois z tytułu po terminie wykupienia rejestracji na samochód. Pod koniec ubiegłego roku biuro stanowego sekretarza stanu poinformowało, że z powodu braku budżetu nie będzie wysyłać kierowcom pisemnych zawiadomień o konieczności wykupienia rejestracji na kolejny rok. W ten sposób miesięcznie oszczędza 450 tysięcy dolarów. Jednak kierowcy, którzy zapominają o odnowieniu rejestracji nie tylko muszą zapłacić 20 dolarów kary za wykupieniu jej po terminie ale także otrzymują mandaty za brak ważnej rejestracji. Z informacji podanych przez Secretary od State wynika, że w kwietniu za spóźnione wykupienie rejestracji zebrano w sumie 1.6 mln dolarów, z kolei do ubiegłego miesiąca z tego tytułu wpłynęło aż 6.5 mln dolarów. Dla porównania w tym samym okresie roku ubiegłego kwota z kar wyniosła 3 mln dolarów.
Sekretarz biura stanowego, Jesse White zwrócił się do kierowców o rejestrację elektroniczną by drogą e-mailową mogli otrzymywać przypomnienia o konieczności wykupienia rejestracji. Do tej pory zrobiło to w Illinois 2.1 mln osób.

1