Header

Kierowco uważaj… żółw na drodze!

Zarząd parków Illinois apeluje do kierowców o ostrożność i zwracanie bacznej uwagi na drogi. Powód? Żółwie! Tak to nie żart! Rozpoczął się bowiem sezon kiedy żółwie szukają gniazd, opuszczają zbiorniki wodne i kierują się w miejsca gdzie mogą złożyć jaja. Te gady wędrują a na ich trasie często są ruchliwe drogi. Żółwie są nie tylko wolne jeżeli chodzi o poruszanie się ale mają słabo rozwinięty narząd słuchu. Jeżeli więc na drodze widzimy coś co przypomina mniejszy lub większy kamień… zwolnijmy bo to właśnie może być żółw udający się do swojego gniazda.

1